Szacowanie wydajności koszenia – kalkulator

Duży obszar trawnika wymaga dużej wydajnośći koszenia. Przy paroarowych trawnikach jego czas nie jest zbyt długi, chociaż może być zniechęcający, gdy większość czasu pochłonie przygotowanie sprzętu i jego złożonie po pracy. W przypadku dziesiatków arów ważne jest dobre rozplanowanie, by nie tracić czasu na zbędne czynności ani też zmniejszać wydajności. W jej oszacowaniu może pomóc poniższy kalkulator – trzeba pamiętać, że nie uwaględnia on specyfiki danego pola ani rzeczywistej sprawności sprzętu czy jego operatora. Oblicza on jedynie maksymalną teoretyczną wydajność bez koniecznych naddatków, powtórek czy czynności serwisowych jak czyszczenie bądź tankowanie.

Kalulator wypełniony jest przykładowymi danymi – możesz je zmieniać